ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្ដម មាន សទិ សមាជិក​ គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News