វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លធ.ខប រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ ជូនក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ទាំង២៥ រាជធានី ខេត្ត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News