សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៥៦ គ.ជ.ប ស.ជ.ណ ស្ដីពី ការលើកពេលសម្រាប់ការដាក់ និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News