រូបភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចំនួន ១០០.០០០ក្បាល និងសៀវភៅគុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ដើម្បីអបអរសាទរ ខួប២៨ឆ្នាំ នៃការប្រកាសឱ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធ...

រូបភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ចំនួន ១០០.០០០ក្បាល និងសៀវភៅគុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ដើម្បីអបអរសាទរ ខួប២៨ឆ្នាំ នៃការប្រកាសឱ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ (Zoom) នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778