រូបភាពសកម្មភាពកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ និងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ...

រូបភាពសកម្មភាពកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ និងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលប្រជុំ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News