សេចក្ដីប្រកាស​ លេខ ០០២ គ.ជ.ប.ប្រ.ក ស្ដីពី ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News