សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៤៩ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពី ការកំណត់ចំនួនឃុំ សង្កាត់ និងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News