ប្រសាសន៍ ឯកឧត្ដម ប្រាជ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News