កម្មវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់ ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ត្រី លធ.ខប តំណាងគណបក្សនយោបាយ និងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ នៅរសៀល ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា

កម្មវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់ ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ត្រី លធ.ខប តំណាងគណបក្សនយោបាយ និងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ នៅរសៀល ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប នៅសាលសន្និសីទ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News