ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្ហាត់ គ.ជ.ប និងមន្ត្រី គ.ជ.ប ស្តីពី ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News