រូបភាពសកម្មភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការផ្តល់យោបល់របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានផ្តល់យោបល់ត្រឡប់មក គ.ជ.ប វិញ

រូបភាពសកម្មភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការផ្តល់យោបល់របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានផ្តល់យោបល់ត្រឡប់មក គ.ជ.ប វិញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778