វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាអនុសាសន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News