កិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ស្តីពីការពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើអនុសាសន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ លើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលសន្នីសីទ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News