សកម្មភាពបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ បូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសាកល្បង...

សកម្មភាពបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ បូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសាកល្បងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ម៉ុកដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News