សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៣៖ ការប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អគ្គនាយក អគ្គនាយករង ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News