ល.ខ.ប ប៉ៃលិន បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋដាក់ចូលក្នុងទម្រង់ ១០២៥ និងទម្រង់ ១០២៧ សម្រាប់ការត្រៀមការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News