វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រី គ.ជ.ប និងមន្ត្រី លធ.ខប ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News