វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្ដម សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាព និងការប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០២០ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News