សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៣ ៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនៃសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាង ២ពាន់នាក់ បានចូលរួមសង្កេតការណ៍ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News