យោបល់ គ.ជ.ប​ ចំពោះលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ខុមហ្រ្វែលទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជី បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១១

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News