សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៧៧ ៖ គ.ជ.ប បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ ជាង ២ពាន់នាក់ ចូលរួមសង្កេតមើល ដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News