វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្តាល ស្ដីពី​ប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្ដុះណ្ដាល ការអប់រំ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត ខេត្តព្រៃវែង ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News