វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជូនដល់មន្រ្តីរាជការ គ.ជ.ប ដើម្បីអនុវត្តការងារបោះឆ្នោតឱ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News