វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប "ការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារជំនាញដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោត ជារឿងចាំបាច់ ដែលខកខានមិនបាន"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News