សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦៨ ៖ ចំនួនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News