សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦៧ ៖ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News