ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ហ៊ែល សារ៉ាត់ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ច​ប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំណើរការ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News