លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោង ១៨:០០ នាទី

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News