លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមម៉ោង ១៨:០០ នាទី

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778