វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ទី៣ គ.ជ.ប និងម្ចាស់ឆ្នោត នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778