វីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពីការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចល័ត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News