វីដេអូព័ត៌មាថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀង បានធ្វើឱ្យសង្កាត់ចំនួន ៤ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកដំណើរការការិយាល័យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាបណ្តោះអាសន្ន!

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News