វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ បញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឱ្យសង្កាត់ចំនួន ៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្តូរទីតាំងការិយាល័យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News