សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦១ ៖ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសង្កេតមើល ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778