វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ គ.ជ.ប បន្តអំពាវនាវអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News