សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២២ ៖ ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង និងសភាពការណ៍សន្ដិសុខ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News