សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៥៣ ៖ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសង្កេតមើល ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News