សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប ៖ យន្តការការងារក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News