សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ ០៣៧ ស្ដីពីការផ្ទេរសិទិ្ធរបស់ប្រធានគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិជូនតំណាងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News