ឯកសារវីដេអូ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ចំនួនភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News