បទយកការណ៍ ស្តីពីការប្រកាសផ្សាយការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News