សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១៤ ៖ គ.ជ.ប ចាប់ផ្តើមបើកឱ្យដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃនេះ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News