សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប ចំពោះការចោទប្រកាន់តាមបែបការធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យដោយគ្មានមូលដ្ឋានមកលើមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (លធ.ខប) ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (កបឃ.ស) និងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសីលធម៌ដោយតំណាងគណបក្សសម្ព័ន្

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News