សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៨៖ ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយដែលត្រូវសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News