វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ទី៤ "គ.ជ.ប និងម្ចាស់ឆ្នោត" សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News