វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ រយៈពេល ១២ ថ្ងៃ លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះ​ ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ ឆ្នាំ២០១៩ ជាង ៥៦% បានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778