ឯកសារវីដេអូ ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយ និងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបែងចែកលិខិតអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋ នាថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News