វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ "គ.ជ.ប និងម្ចាស់ឆ្នោត"

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778