វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ប្រធាន គ.ជ.ប "គំនិតខ្ញុំគិតល្អ វាសនាស្រុកទេសខ្ញុំក៏ល្អដែរ"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News