វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ប្រធាន គ.ជ.ប "មន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋាន ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះ គ.ជ.ប ហើយ គ.ជ.ប ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខរដ្ឋសភា"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News