វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប "មន្ត្រីបោះឆ្នោតត្រូវបម្រើសេវាជូនអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ ដោយមិនមានការរើសអើង"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News